Pri analizi imena i prezimena odredjuje se koja grupa slova preovladjuje imenom i prezimenom. Ako je prisutno 1 slovoINTUICIJE – nove i zanimljive ideje, dobro će koristiti svoj instiktUMNO – dobar mislilac, može biti neoprezan, nestrpliv, uvek bi nešto obavljao na nov način EMOCIONALNO – optimista, originalna ideja, voli da dominiraFIZIČKO […]