Želje su te koje nas pokreću na ostvarenje ciljeva, dajući nam energiju da idemo ka njima. Želje su veoma važne emocije. Kao što nas strah pokreće na udaljavanje od nečega, tako želje pokreću ka nečemu. Ali nisu sve naše želje u dometu naših moći. Postoje želje koje možemo sami da […]