obzirom na neprestanu potrebu za kretanjem. Aktivira se nekom planetom iz dnevnog kretanja. Da bi funkcionisao na najbolji mogući nacin

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE