Sat. Feb 4th, 2023

on je akumulirao svoju snagu i definiciju u razdoblju od nekoliko godina. Ali kad se Jod aktivira natus se počinje baviti novim stvarima u životu i poseduje nove stavove. Tačka u opoziciji sa apeks pl

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE 

Call now