Veliki krst je konfiiguracija koja nastaje kad su dve opozicije u međusobnim kvadratima. Uglavnom se smatra teškom konfiguracijom i može biti posebno ograničujući i restriktivan za natusa koji pokazuje ograničene sposobnosti za samodisciplinu i umerenost. Mora naučiti dobro usmeravati svoje vitalne energije ili će biti raspršena i iscrpljena. Kad nauči […]