Pri razmatranju aspekata planeta u astrološkoj karti potrebno je imati u vidu nekoliko ključnih faktora. U kojoj meri su lične planete i tačke ugrožene? Prioritet je potrebno dati analizi Asc, Meseca odn. Sunca i njihovih vladara – odnosi u kojima su oni će odrediti osnovni životni tok. Razmotrite da li […]

Veliki krst je konfiiguracija koja nastaje kad su dve opozicije u međusobnim kvadratima (opozicija Rx Mars-Uran i Jupiter – Rx Pluton). Ova konfiguracija se smatra izuzetno teškom i može biti posebno oštećujuća za ljude sa ograničenim sposobnostima samodiscipline i umerenosti. Za aktuelan T krst ključno je naučiti dobro usmeravati svoje […]

>Svakako da je zgusnuta opozicija sama po sebi izražena u prirodi Urana, i ako ga posmatramo na taj način vidimo da on zapravo sadrži ta dva polukruga u sebi koji se spajaju – dve suprotnosti, dve duše, dva suprotna dela koji traže da se spoje u jedno. Kada smo govorili o […]

Najveću pažnju u svom radu Kepler je posvetio upravo aspektima, smatrajući da niko ne može da pobije teoriju aspekata – to može jedino neko ko nije imao apsolutno nikakvo iskustvo sa njima, neko ko nikada nije napravio ni jedan horoskop i nije video kako oni funkcionišu. Kepler je jedan od […]