ANSUR, ANSUZ, OS Vođa, vladar, autoritet, pravda, mudra odluka, Odin, jedinstvo intelekta i znanja. Ansuz je simbol govora i jezika. U sadejstvu sa svojom simbolikom vođe i Bogova, ona može da označava komandu ili naređenje; ali takođe ona označava i ODGOVOR. Obratite pažnju na vašu želju da kontrolišete ono što […]