Prema tradicionalnoj astrologiji, na različita razdoblja života čoveka utiču različite planete. Moderna astrologija smatra da se životna razdoblja smenjuju u ritmu kretanja Urana, a taj put jedan Zodijački znak pređe za sedam godina. Tako je za svako doba odgovorna po jedna planeta. Otkrijte koje planete vladaju u kom trenutku. Svaka […]