Lunarna luna Škorpiona *Dan GAMMA 24 Kin 215, Plavi Rezonantni Orao  DNEVNA AFIRMACIJA KIN 215 Kanališem u cilju stvaranja   Inspirišući um Stavljam pečat na učinak vizije Rezonantnim tonom harmonije Vodi me moć realizacije HARMONIJA 54: Galaktički učinak izraziti inteligenciju AUTORITETA   7 rezonantni – UUK Kanališe sklad, sinhronizuje služenje sa akcijom, […]

Lunarna luna Škorpiona *Dan Kali 4 Kin 195 Plavi Kosmički Orao DNEVNA AFIRMACIJA KIN 195 Istrajavam u cilju stvaranja Transcendirajući um Stavljam pečat na učinak vizije Kosmičkim tonom prisustva Vodi me moć samostvaranja TON 13 Kosmički OXLAHUN Transcendira *Istrajava, započinje magični let Pitanje: Kako mogu da proširim svoju radost i svoju ljubav? Istrajava prisutnost. […]