Jarac predstavlja kardinalni zemljani element. Karakteriše potrebu za strukturom, organizacijom, jasnim sistemom, za strukturisanim načinom razmišljanja, za realnim, konkretnim, materijalnim. Jarac označava i ambiciju i našu potrebu za postignućem i po svojoj strukturi najbliži je tematici X polja: položaj u društvu, samoostvarenje kroz određenu društvenu ulogu, potreba da budemo priznati […]