poriv i agresija. Ambicija da se uspe je vrlo jaka zajedno sa kompetitivnim karakterom koji mogu osigurati uspeh u oblastimagde se ciljano primenjuje. Prirodni impulsi koji se prethodno ne promisle mo

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE