Kako životni problemi menjaju naš karakter i ponašanje? Može li borba sa problemima da bude kreativna i donese korisne promene? Jedan put se ćerka požalila ocu da joj je život tužan i da ne zna da li će se, i kako, snaći u životu. Odavno je bila umorna od borbe […]