Mada je izraz ”kvantni skok” postao uobičajeni sastojak svakodnevne konverzacije, on zapravo ima veoma određeno značenje. Kada u školi učimo o atomima, obično nam pričaju o tome da postoji nukleus koji sadrži protone i neutrone, a da se elektroni kreću oko nukleusa fiksiranim putanjama ili orbitama koje se nalaze na […]

U beskraju okeana nema ega. Sagledan sa velike razdaljine, sa meseca ili satelita, okean izgleda kao miran i beživotan, veliki komad plave tkanine na zemlji. Kada, pak, počnemo da mu se približavamo sve više i više, vidimo da se okean neprestano kreće, pokretan strujama, plimom i osekom i talasima. Vidimo […]