Kada planeta ide direktno u progresiji ispoljavanje životne sile dolazi do izražaja. Dodatno, javlja se oslanjanje na ekstremnu subjektivnost povezanu sa oblašću svesti definisanom retrogradnom planetom. Osećanje društvene, intelektualne, ili duhovne otuđenosti može se pojačati, u vremenu oko direktne stanice. Klijent sada može osećati da je spreman za život i […]