Pun Mesec (30.12.2020.u 4:28) je sigurno jedan od najbrilijantnijih, najmoćnijih i emotivno najsnažnijih dana u lunarnom ciklusu. Današnji Pun Mesec je na osi 8° Rak/Jarac, te se aktivnije bavimo temama prošlih života. Rak je čuvar prošlosti, zaštitnik sećanja, lepote i nostalgije, nosilac tradicije, emocija, i lekcije mnogih prošlih života, te […]