RETROGRADNA VENERA U I KUĆI Ovoj osobi je potrebno mnogo pažnje, a ipak se nikada ne oseća potpuno ispunjemom. Zaokupljena je predstavom koju drugi o njoj imaju. Veoma je egocentrična, pošto se osećanja samoljublja daleko više ispoljavaju svesno nego podsvesno. Ispod neprestanog traganja za većom pažnjom krije ambivalentnost na unutrašnjem planu. […]