RETROGRADNI MERKUR U I KUĆI Osoba se ovde najprijatnije oseća u prvoj fazi retrogradnog iskustva u kojoj usmerava misao ka očekivanju ličnog napretka. Nestrpljiva je i ima tendencije da preuranjeno donosi zaključke koje kasnije mora da ispravi. Ceo horoskop poprima odlike deteta, pošto je planetarna energija preusmerena na unutrašnji fokus. […]