U simbolu Plutona uočavamo krug duha koji slobodno lebdi iznad spone između polumeseca duše i krsta materije. To očigledno ukazuje na nepoznate sfere kroz koje čovek mora da prođe pre nego što konačno shvati sebe duboko u svojoj suštini. Kada duša i materijalni nivo egzistencije nisu u kontaktu sa suštinskim […]