Aspekti progresivnog Meseca Nastavljajući sa istraživanjem sekundarnog Meseca, tražim bilo koji progresivno-natalni aspekt koji se formira unutar šest meseci od datuma konsultacije zajedno sa bilo kojom promenom znaka ili kuće. Ukoliko natalni Mesec aspektuje bilo koju od istih onih planeta koje će aspektovati sekundarni Mesec, onda to podvucite. Na primer, ako […]