OVANuzrečica roditelja Ovna “Hajde, požuri…”, “Slušajte me…”, “Ma pusti mene – ja ću to sam!”Ovnovi su veoma moderni, savesni i odgovorni roditelji koji se trude da izgrade prijateljski odnos sa svojom decom podstičući sopstvenim primerom njihovu hrabrost i samostalnost. U najranijem detinstvu razvijaju svest o važnosti ”zdravog života” pa se zdravo hrane […]