Zaštita, odbrana, podrška, pomoć. Algiz je Runa zaštite, prosto i bez ikakvih komplikacija. U svakodnevnom životu je potreba da se osećamo sigurni i zaštićeni vrlo jaka. Potrebna nam je materijalna sigurnost, emotivna sigurnost, zdravstvena sigurnost… A da bi ostvarili tu sigurnost, mi uporno i temeljno razvijamo odbrambeni sistem, da bi […]