GER, JERA Značenje: godina, žetva, promena, potpuni ciklus godišnjih doba, nagrada, produktivnost, prirodna plodonosnost, kretanje, prirodni razvoj   Magijska upotreba: ona donosi promenu, za plodnost i rast   Povezanost sa mitovima i bogovima: Sif, Thor, Freyr, Granni   Analiza: Drevnom seljaku nije trebao kalendar da bi se orijentisao ka sadnji […]