Moć, sila, snaga, energija, tok, vatra, kanalisanje moći, tok promene, snaga, sreća, uspeh, blagoslov. Sowulo je Runa sunca. Donosi vam životnu snagu i energiju da prevaziđete sve prepreke koje su pred vama. Iskoristite nadolazeće vreme da rešite probleme koje ste ostavljali za kasnije. Sada definitivno, imate i snage i energije […]