Mars, planeta vitalnosti, energije, seksualnosti i želje za akcijom, simbolizovan je krstom materije koji se nalazi pod uglom iznad kruga duha. U modernoj sibolici krst se javlja kao strela, ukazujući tako na marsovsku prirodu probojnosti. Međutim, zanimljivo je primetiti da su krst ili strela uvek nakrivljeni, ukazujući na neravnotežu, kao […]