Radijalna Plazma DALI aktivira Sahasrara čakru. Sahasrara znači hiljaduslojan, a simbol je lotos sa hiljadu latica. 7 Brojka 1000 predstavlja savršenstvo i potpunost čime ukazuje i na važnost Sahasrare. Učestali nazivi su još i sedma čakra, krunska čakra, temeno središte. Smeštena na vrhu lobanje, na samom temenu glave, Sahasrara stimuliše […]