Kronos ne bese siguran u to da će vlast zauvek ostati u njegovim rukama. Bojao se da protiv njega ne ustanu njegova deca i zbace ga kao sto je on učinio sa svojim ocem Uranom. Zato je naredio svojoj zeni Reji da mu svako dete nakon rođenja prinosi kako bi ga […]