Jagnje (držati) – Društvo vas rado dočekuje Jagnje (zaklati) – Neopravdano sumnjate u odanost neke osobe Jagode (brati i jesti) – Svađa, žalost sa suzama Jagode (crvene brati) – Uživaćete u ljubavi Jagode (crvene videti) – Neko će vas ljubiti