Parada – Razočarenje Paradajz – Bićete uspešni i zadovoljni Praziluk (jesti) – Vama će krenuti «kao po loju» Praziluk (u leji) – Nešto vam baš neće iči kao po loju Prasak – Napredak Padati (s visine) – Imate seksualnih potreba, a malo mogućnosti