Kako bi se odredila narav ljudi rođenih iza devetog dana u bilo kojem mesecu potrebno je saznati nešto više o složenim brojevima. Svi složeni brojevi o kojima je ovde reč odgovaraju duhovnim brojevima ljudi koji su se rodili toga dana. Brojevi 11, 13 i 22 su objašnjeni na stranicama sajta […]