“Prvi princip: Preuzmite stopostotnu odgovornost za svoj život” “Vreme je da prestanete da izvan sebe tražite odgovore na pitanje zašto niste stvorili život i rezultate kakve želite, jer vi stvarate kvalitet života koji vodite i rezultate koje dobijate.” * * * “Da biste ostvarili najveći uspeh u životu – ono […]