Radijalna Plazma Kali aktivira drugu čakru Swadhisthanu. Druga čakra je povezana sa podsvesnim i sa emocijama. Takođe je energetsko središte polnosti i životne radosti. Ovde dominira element Vode i simbolično je predstavljen snežnobelim mesečevim srpom, koji je okrenut vrhovima prema gore. To je čakra nesvesnog. U svadistana čakri su uskladištene bezoblične […]