Ova karta se odnosi na slovo Gimel, što znači Kamila. Karta se odnosi na Lunu ( Mesec ). Luna (budući da je opšti simbol ženskog, simbol drugog reda koji odgovara Suncu na način na koji Joni odgovara Lingamu) je univerzalna i kreće se od najvišeg do najnižeg. To je simbol koji će često […]