V HIJEROFANT – Mag Večnih Bogova Ova karta se odnosi na slovo Vau, što znači “Klin”; u vrhu karte ima devet klinova; njihova svrha je pričvršćivanje oreola koji se nalazi iza glavnog lika na slici. Ova karta se odnosi na Bika ( Taurus ); zbog toga je Prestol Hijerofanta okružen slonovima, […]