Ova karta odgovara planeti Jupiteru, “Velikoj Sreći” u astrologiji. Podudara se sa slovom Kaph, (1) što znači “Dlan”, u čijima se linijama, prema jednoj drugoj tradiciji, može pročitati vlasnikova sreća. Bilo bi preusko smatrati Jupiter kao dobru sreću. On predstavlja element slučajnosti. Nepredvidivi činilac. Tako ova karta predstavlja Univerzum u aspektu neprekidne promene sopstvenog stanja. Gore, nebeski […]