Ovaj Adut se ranije nazivao Snaga. No on sadrži upleteno daleko više od snage u uobičajenom smislu te reči. Stručna analiza pokazuje da Putanja koja odgovara ovoj karti nije snaga Geburaha, nego uticaj Heseda na Geburah, Putanja koja je i vertikalno i horizontalno uravnotežena na Drvetu Života (vidi dijagram Drveta Života). Zbog toga se […]