U mundanoj astrologiji (horoskop sveta) vrhovi IV  i X kuće su pod pravim uglom, u odnosu na Ascendent i Descendent, odnosno obrazuju “kvadrat”, koji spada u izazovne ili “negativne” aspekte. U takvom horoskopu ASC leži ns 0* Ovna i sve kuće 30*, a što govori da izmedju oblasti individualnog izraza […]