Prvo bacimo pogled na figuru 1. Počnimo od horizontalne linije na dnu figure 1. Ta linija predstavlja podelu izmedju sveta stvorenih stvari i nestvorenih stvari iz kojih su one nastale. Iznad je beskonacnost kreacije, a ispod boravište čiste svesti.  Čista svest nema formu. To znači da ne postoje granice koje […]