tok života dobijamo ako razumemo odnos koji postoji između nečega i odatle dobijamo sliku.

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE