Horoskop odnosa (Dejvison) je jedna potencijalna sudbina, jer horoskop odnosa imamo i sa ljudima sa kojima nikada nećemo biti u odnosu. On oživljava sa početkom jedne veze, i vremenom dobija na snazi, postajući sve veća realnost i sudbina veze.Da bi se ostvario jedan odnos, bez obzira koliko dobar horoskop odnosa […]