Žene su emotivnije, bolje pamte, češće imaju košmare i predskazanja, sanjaju brižne snove, porodicu i romantiku, dok muškarci, kao bića od akcije, sanjaju direktan odnos Nije nekakav strašan košmar Slavišu Ivkovića, autora “Sanovnika”, naterao da 15 godina života posveti snovima, već stari rukopisi njegovog dede Nikole. Do četrdesete godine ni […]