San nema samo jedno tumačenje, on je obrazac koji je važeći za  X trenutaka u životu čoveka dok se  (procesom individuacije) ne razreši problematika koju san iznosi.  Počela je sa radom nova opcija individualnog tumačenja Vaših snova – putem meila, telefonskog ili skype poziva u dogovorenom terminu ili u dogovorenom […]