Jedan Uranov obilazak oko Sunca traje 83,83 godine. Uran se okrene oko svoje ose za 17 sati i 14 minuta. Kao i sva gasovita tela ima diferencijalnu rotaciju, te trajanje dana zavisi odudaljenosti od ekvatora, ali rotacija je br┼ża pri polovima. Uran se okre─çe oko svoje ose u suprotnom smeru […]