Raspored aspekata može porediti sa drvetom ili biljkom sa velikim dugim listovima, koja prilikom rasta prolazi kroz više razvojnih stepeni. Kada se godina približi kraju biljka umire i za sobom ostavlja seme. To je klica koja pada na zemlju i najpre odspava zimski san. U semenu se nalazi potencijal zametka, […]