Treba primetiti da su Sunce i Mesec paradoksalni po prirodi jer, dok je Sunce pre svega otvoreno u akciji i kao da naginje kardinalnom principu, mada vlada Lavom, dotle je Mesec sklon sticanju i stoga naginje fiksnom principu, mada vlada Rakom. Venera je, opet, posrednička i pomirljiva, i tako povezana […]