Šani Mahatmja, priča o Veličanstvenom Saturnu, otvoriće za Vas vrata potpuno novog razumevanja karme i njenih posledica; uzroka patnje i puta ka istinskoj životnoj mudrosti. Šani Mahatmja više je od obične priče: to je mit sa snagom duhovne terapije.U viziji koja sledi, Vikarami se prikazuje sam božanski Šani i obećava […]