Veliki krst je konfiiguracija koja nastaje kad su dve opozicije u međusobnim kvadratima. Uglavnom se smatra teškom konfiguracijom i može biti posebno ograničujući i restriktivan za natusa koji pokazuj

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE