Venera tranzitira zodijačkim krugom oko godinu dana, ispunjavajući svaku  kuću kroz koju prolazi dozom jasnoće, kreativnosti i društvenosti. Područja na koja pri  tome utiče, treba da su posebno ugodna kroz to vreme, čak i ako Venera uzrokuje da budete  pasivni i lenji s vremena na vreme. Venera ima nešto snažniji […]