Ova karta i njen blizanac, XIV, Umetnost, su najveće nepoznanice i najteže su za tumačenje od svih Atu karata. Svaki je simbol sam po sebi dvojak, tako da značenja obrazuju jedan divergentan niz, a integracija karte može se postići jedino ponavljanjem venčavanja, identifikacijama i nekim vidom hermafroditizma. Pa ipak je sama atribucija oličenje jednostavnosti. […]