Električna Luna Jelena *Dali 1 Kin 248, Žuta Magnetna Zvezda Dvadeseti začarani val Žute Zvezde Moć elegancije DNEVNA AFIRMACIJA KIN 248 Ujedinjujem u cilju ulepšavanja Privlačeći umetnost Stavljam pečat na zalihu elegancije Magnetnim tonom svrhe Vodi me moja sopstvena udvostručena moć Pitanje dana: Koja je moja svrha? Dnevne sugestije: Težite da produbite odnose sa okruženjem […]

Lunarna luna Škorpiona *Dan GAMMA 17 Kin 208, Žuta Kosmička Zvezda    DNEVNA AFIRMACIJA KIN 208 Istrajavam u cilju ulepšavanja Transcedirajući umetnost Stavljam pečat na zalihu elegancije Kosmičkim tonom prisustva Vodi me moć slobodne volje Magični let!   Ton 13 Kosmički Oxlahun Transcendira Pitanje dana: Kako proširiti svoju radost i ljubav? […]