Tarot *Carica III


Tarot Carica IIIOva karta je atribut slova Dalet, što znači “vrata” i odnosi se na planetu Veneru. Ova karta je, površno posmatrano, dopuna Caru; no, njene atribucije su daleko svestranije.
Na Drvetu Života, Dalet je putanja koja vodi od Hokmaha ( Chokmah ) do Binaha, spajajući Oca i Majku. Dalet je jedna od triju putanja koje su potpuno povrh Bezdana. Pored toga, tu je i alhemijski simbol Venere, jedini planetarni simbol u kojem je sadržano svih deset Sefirota na Drvetu Života.
Doktrina koja se podrazumeva je ta da je fundamentalna formula Univerzuma Ljubav (krug dodiruje Sefirote 1, 2, 4, 6, 5, 3; Krst obrazuju brojevi 6, 9, 10, i 7, 8).

Nemoguće je sažeti značenja simbola Žene, upravo iz samog razloga što se ona neprestano javlja u beskrajno raznorodnim obličjima. “Mnogim prestoljima darivana, mnogostranim duhom obdarena, neiscrpno prepredena kći Zevsova.”

Na ovoj karti prikazana je u najopštijem vidu manifestovanja. U njoj su spojena najuzvišenija spiritualna i najniža materijalna svojstva. To je razlog što je opremljena da predstavlja jedan od triju alhemijskih oblika energije, So. So je neaktivni princip Prirode; So je materija kojoj Sumpor mora udahnuti energiju da bi se održao uskovitlani ekvilibrijum Univerzuma. Ruke i torzo njenog lika shodno tome nagoveštavaju oblik alhemijskog simbola Soli. Ona predstavlja ženu sa carskom krunom i odeždom koja sedi
na prestolu čiji stubovi nagoveštavaju plavičaste izvijene plamene jezike koji simbolizuju njeno poreklo, rađanje iz vode, ženskog tečnog elementa.
U desnoj ruci drži Izidin lotos; lotos predstavlja žensku, ili pasivnu, snagu. Njegovo korenje je u zemlji pod vodom, ili u samoj vodi, ali on otvara latice prema Suncu, čiji lik je trbuh pehara. On je, dakle, živi oblik Svetog Grala, posvećen Sunčevom krvlju. Na plamenim stubovima njenog prestola sede dve njene najsvetije ptice, vrabac i golubica. Suštinu i značenje ove simbolike moramo potražiti u poeziji Katula i Marcijala. Na njenom plaštu su pčele; pored toga i domine, okružene neprekidnim spiralnim linijama; smisao je svuda sličan.
Oko nje, poput pojasa, je Zodijak. Ispod prestola je pod zastrt tapiserijama, koje su izvezene ljiljanovim cvetovima ( fleurs-de-lys ) i ribama; izgledaju kao da obožavaju Tajanstvenu Ružu, koja je nagoveštena u osnovi prestola. Smisao ovih simbola već je rastumačen. Na ovoj karti su svi simboli srodni, zbog jednostavnosti i čistote slike. Ovde nema protivurečja. One suprotnosti koje naizgled postoje su tu samo kao suprotnosti nužne za održavanje ravnoteže. A to je prikazano mesecima koji se obrću.
Heraldika Kraljice je dvojaka: na jednoj strani, Pelikan koji po tradiciji hrani svoje mlade krvlju iz sopstvenog srca; na drugoj, Beli Orao Alhemičara. Što se tiče Pelikana, njegova potpuna simbolika dostupna je jedino Inicijantima Petog stepena O.T.O. Uopšteno govoreći, smisao se može nagovestiti poistovećenjem Pelikana sa Velikom Majkom i njenom decom, sa Kćeri u formuli Tetragramatona. Upravo zato što kći jeste kći svoje majke, ona može da se vine do sopstvenog prestola. Drugim rečima,
postoji kontinuitet života, krvno nasleđe, koje sve prirodne oblike međusobno povezuje. Između svetlosti i tame nema prekida. Natura non facit saltum. Kada bi se ova razmišljanja u potpunosti mogla pojmiti, bilo bi moguće pomiriti Kvantnu teoriju sa elektro-magnetnim jednačinama. Beli Orao na ovom Adutu odgovara Crvenom Orlu na karti Supruga, Cara.
Ovde je neophodno početi raditi unatrag. Jer, u ovim najvišim kartama se nalaze simboli savršenstva; kako prvobitno, početno savršenstvo Prirode, tako i konačno, krajnje savršenstvo Umetnosti; ne samo Izide, nego i Neftide ( Nephthys ). Shodno tome, pojedinosti dela tiču se i pripadaju narednim kartama, naročito Atu VI i Atu XIV.
Na poleđini karte je Luk ili Vrata, što je tumačenje slova Dalet. Da rezimiramo, u sažetom značenju, ova karta bi se mogla nazvati Vratima Raja. Ali, zbog lepote simbola, zbog njegovog predstavljanja u mnoštvu oblika, student zaslepljen bilo kojom datom manifestacijom može da bude odveden na stranputicu. Ni kod jedne druge karte nije neophodno u tolikoj meri zanemariti delove i usredsrediti se isključivo na celinu.

 

Knjiga Tota


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Mayanski Kin za 16.09.2013.

Sun Sep 15 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Lunarna luna Škorpiona *Dan KALI 25 Kin 216, Žuti Galaktički Ratnik DNEVNA AFIRMACIJA KIN 216 Harmonizujem u cilju ispitivanja Modelirajući smelost Stavljam pečat na učinak inteligencije Galaktičkim tonom integriteta Vodi me moć univerzalne vatre HARMONIJA 54: Galaktički učinak izraziti inteligenciju AUTORITETA   […]

You May Like